Juridisk meddelelse

JURIDISKE OMTALELSER
Gælder fra 01/05/2022

I overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 6-III og 19 i lov nr. 2004-575 af 21. juni 2004 for
Tilliden til den digitale økonomi, kendt som L.C.E.N., bliver gjort opmærksom på brugere og
besøgende, i det følgende benævnt brugeren, af webstedet https://www.sensswing.com, herefter benævnt "webstedet", disse
Juridisk meddelelse.
Brugerens forbindelse og navigation på webstedet indebærer fuld og uforbeholden accept
af disse juridiske meddelelser.
Disse er tilgængelige på webstedet under overskriften "Juridiske meddelelser".


ARTIKEL 1 - REDAKTØREN
Redigering og styring af udgivelsen af webstedet leveres af virksomheden:

SensSwing™
13 Tananariv dødvande
44800 ST HERBLAIN
E-mail: support@sensswing.com.
SIRET: 52028633700032
Intra-fællesskab momsnummer: FR 13520286337

herefter "Udgiveren".


ARTIKEL 2 - VÆRTEN

Webstedets vært er Shopify Inc.

Hovedkontoret:
151 O'Connor Street Ground Floor Ottawa
Ontario K2P 2L8
Canada

Support : assistance@shopify.com
Sådan: 1-613-241-2828


ARTIKEL 3 - ADGANG TIL WEBSTEDET
Siden er tilgængelig overalt, 7 dage om ugen, 24 timer i døgnet, undtagen i tilfælde af force majeure, afbrydelser
programmeret eller ej, og som kan opstå som følge af et behov for vedligeholdelse.
I tilfælde af ændring, afbrydelse eller suspension af webstedet kan udgiveren ikke holdes ansvarlig.


ARTIKEL 4 - DATAINDSAMLING
Siden giver brugeren indsamling og behandling af personlige oplysninger i overensstemmelse hermed
privatlivets fred i overensstemmelse med lov nr. 78-17 af 6. januar 1978 vedrørende databehandling, filer
og friheder.

I henhold til databeskyttelsesloven, dateret 6. januar 1978, har brugeren ret
adgang, berigtigelse, sletning og modsigelse af deres personoplysninger. Brugeren
udøver denne ret:

  • via e-mail til e-mailadressen support@sensswing.com

ARTIKEL 5 - VILKÅR FOR BRUG AF WEBSTEDET

Intellektuel ejendom

Udgiveren har immaterielle rettigheder til alt indhold på sin hjemmeside. Dette betyder, at brugere af webstedet ikke må downloade eller kopiere og indsætte indhold, der er beskyttet af intellektuelle ejendomsrettigheder, medmindre det er udtrykkeligt godkendt ved lov eller med forudgående tilladelse fra udgiveren.

Faktisk er indholdet af webstedet udgiverens eksklusive ejendom, underlagt eventuelle rettigheder tilhørende dets partnere eller medkontrahenter, og er beskyttet af love vedrørende intellektuel ejendom. Enhver hel eller delvis gengivelse er strengt forbudt under retsforfølgelse.

Som sådan må elementerne på webstedet, taget som helhed eller individuelt, ikke være genstand for nogen brug, transformation, oversættelse, tilpasning, reproduktion, udnyttelse, der ikke er udtrykkeligt godkendt af udgiveren.

Enhver overtrædelse kan blive sanktioneret som forfalskning under betingelserne i loven om intellektuel ejendom.

Det samme gælder, hvis det er relevant, for de databaser, der vises på webstedet, og som er beskyttet som sådan ved lov under databaseproducenternes sui generis-ret.

 

Hypertekst links

Siden vil sandsynligvis lede brugeren via hypertekstlinks til andre websteder tilhørende den samme udgiver eller tredjeparter.

Det er op til brugeren at konsultere de juridiske meddelelser på disse sider og at respektere deres eventuelle brugsbetingelser.

Udgiveren kan på ingen måde holdes ansvarlig for den information, der formidles på de websteder, hvormed hypertekstlinks er blevet installeret, samt for eventuelle skader af enhver art, der især skyldes deres adgang.

Hvis en person dirigerer sine brugere til denne hjemmeside, forbeholder udgiveren sig retten til at anmode om fjernelse af hypertekstlinket, der peger på denne hjemmeside, hvis han mener, at dette link ikke er i overensstemmelse med hans rettigheder og legitime interesser.

 

Du kan konsultere vores privatlivspolitik og vores generelle salgsbetingelser for mere information.